זכרמה ילארשיה ואדיול היפרת

תרגילי חימום

×

 

תרגילי חימום 

 

קישור לתמונה בחימום לדעות שונות

https://docs.google.com/document/d/1U-9WXLcd8ak_cjSwLZ2VZWiH1NkS_XZmsBCRIB-3CiY/edit?usp=sharing

להרשמה
רוצה להשאר בעניינים ולקבל עדכונים